BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

 

 

Kāds ir plānotais “Akropole” atklāšanas datums?

Šobrīd ir uzsākti būvniecības darbi, un mēs ieguldīsim patiesas pūles, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu jauna līmeņa iepirkšanās un izklaides iespējas. Tiklīdz mums būs vairāk informācijas, mēs noteikti informēsim arī par turpmāko projekta attīstības gaitu.

Kādi ir plānoti turpmākie projekta soļi?

2016.gada novembra beigās tika uzsākti būvniecības sagatavošanas un pāļu dzīšanas darbi. Pēc minētā darba etapa pabeigšanas, darbus uzsāks būvuzņēmums, kas īstenos būvniecības darbus pilnā apmērā. Lai izveidotu patīkamu vidi ap daudzfunkcionālo tirdzniecības centru, būvniecības laikā tiks īstenoti arī teritorijas labiekārtošanas darbi.

Kura celtniecības kompānija būs atbildīga par “Akropole” celšanu?

Pāļu izbūves darbus īsteno būvuzņēmums “Skonto Būve”. Par būvniecības darbu veikšanu pilnā apmērā un būvdarbu veicējiem informēsim tuvākajā laikā.

Cik liela būs jaunā ēka?

Kopējā ēkas platība būs ap 98.000 m2, no tiem mazumtirdzniecībai paredzēti ap 59.000 m2, savukārt biroja telpām ap 9.000 m2. „Akropole” kļūs par ievērojamāko daudzfunkcionālo tirdzniecības centru Rīgā.

Vai projekts vizuāli iederēsies apkārtējā ainavā?

Projektēšanas darbus veic SIA „Sarma&Norde arhitekti”, kas īstenojuši tādus nozīmīgus projektus kā „Barona Centrs”, „Origo” jauno spārnu, „Galerija Rīga”, „Hotel Latvia” jauno ēku, kā arī Mežaparka estrādi u.c.

Apvienojot moderno arhitektūru ar vēsturiskiem elementiem, “Akropole” dizains veidots tā, lai tas atbilstu gan mūsdienu arhitektūras tendencēm, gan iekļautos vietējā apkaimē.

Vai veikala apmeklētāji var būt pārliecināti, ka ēka ir būvēta saskaņā ar būvniecības noteikumiem, un tā ir droša?

Mēs pieliekam visas pūles, lai daudzfunkcionālais centrs Akropole tiktu uzbūvēts atbilstoši visaugstākajiem drošības standartiem. “Akropole” tehnisko projektēšanu un būvniecību veic rūpīgi izvēlēti nozares profesionāļi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Būvējot daudzfunkcionālo tirdzniecības centru, mums ir svarīgi domāt par ilgtspējīgiem risinājumiem. Mērķa sasniegšanai celtniecība noritēs saskaņā ar BREEAM* sertifikāciju un kvalitātes kritērijem, tāpēc mūsu celtniecības prasības ir augstākas nekā tas ir norādīts likumdošanā. Veicot būvniecību abilstoši BREEAM, tas paredz, ka ēka tiks celta izmantojot kvalitatīvus būvmateriālus, kas ir videi draudzīgi, ietaupīs energoresursus, ūdeni u.tml. „Akropole" būs pirmais daudzfunkcionālais tirdzniecības centrs Latvijā, kas būvēts atbilstoši šiem kvalitātes kritērijiem.

*BREEAM ir pasaules vadošā ēku vides novērtēšanas metodoloģija, kura Eiropā ēku sertificēšanā tiek izmantota 85 procentos gadījumu. BREEAM sertifikātus saņēmušajām ēkām ir zemākas ēkas lietošanas izmaksas, augstāka vērtība, kvalitatīvāki iekštelpu risinājumi, labvēlīgāka ietekme uz apkārtējo vidi un zemāks resursu patēriņš. Projektu izvērtēšanu veic neatkarīgi, licencēti eksperti.

Cik daudz jaunu darba vietu „Akropole” plāno nodrošināt?

Plānots, ka daudzfunkcionālais tirdzniecības centrs sniegs iespēju nodarbināt ap 1500 līdz 1800 cilvēku, tajā skaitā arī tirdzniecības centra nomnieku nodrošinātās darba vietas.

Ar ko “Akropole” atšķirsies no jau esošajiem tirdzniecības centiem Latvijā?

„Akropole” būs jauna veida daudzfunkcionālais tirdzniecības centrs, kas nodrošinās ne tikai jauna līmeņa iepirkšanos, bet arī mūsdienīgākās izklaides iespējas - tas būs unikāls piedāvājums Latvijas mazumtirdzniecības nozarē. Zem viena jumta tiks apvienoti gan pasaulē slaveni, gan vietējie zīmoli. Mēs vēlamies, lai „Akropole” būtu ne tikai liels iepirkšanās centrs (kopējā ēkas platība ap 98000 m2), bet arī Latvijā labākā izklaides vieta ģimenēm. Daudzfunkcionālajā tirdzniecības centrā būs slidotava, iespēja apmeklēt kino, spēlēt boulingu, ieturēt maltīti dažādos restorānos, kā arī pavadīt laiku ar ģimeni plašā bērnu izklaides zonā. Ņemot vērā vēsturiski nozīmīgo daudzfunkcionālā tirdzniecības centra atrašanās vietu, vēlamies saglabāt vēsturisko mantojumu. Tirdzniecības centrā ikviens varēs sajust Kuzņecova porcelāna fabrikas garu, jo, iedvesmojoties no vecās fabrikas ēkas, iekšpusē tiks veidota "vecpilsētas" zona, tajā izvietojot seno ķieģeļu ēku reprodukcijas.

Kas ir „Kuzņecova vēsturiskais mantojums”?

„Akropole” atradīsies bijušās Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrikas vietā, kura ir nozīmīga Latvijas porcelāna rūpniecības vēsturei. Tā bija vecākā un lielākā šāda veida rūpnīca Latvijā. Ņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu, porcelāna fabrikas mantojuma pamatvērtība ir intelektuālais mantojums - leģenda un vēsturiskie artefakti, nevis apbūve.

Kas tieši tiks saglabāts no Kuzņecova mantojuma?

Tirdzniecības centra Akropole ēkas dizains izstrādāts tā, lai būtu mūsdienīgs un tajā pašā laikā iemiesotu Kuzņecova fabrikas garu. Lai to īstenotu, jaunās ēkas dizainā akcents likts uz svarīgiem elementiem no bijušās Kuzņecova fabrikas - tiks saglabāti divi fabrikas skursteņi un ēkas iekšpusē tiks izveidota "vecpilsētas" zona, tajā izvietojot seno ķieģeļu ēku reprodukcijas, kā āri ēkas galvenajā fasādē tiks izvietots Kuzņecova fabrikas logo.

Ar kādām neērtībām nāksies saskarties apkārtējo māju iedzīvotājiem būvdarbu laikā?

Esam apņēmušies radīt cik vien iespējams mazāk neērtību. Mēs centīsimies veikt būvniecības darbus kaimiņiem visdraudzīgākajā veidā.

Vai būvniecības laikā radušās vibrācijas ietekmēs apkārtesošās mājas?

2016. gada martā tika veikta pārbaudes pāļu dzīšana „Akropole” būvniecības sagatavošanas darbu ietvaros. Veiktās vibrāciju pārbaudes rezultāti apstiprināja, ka vibrācijas nepārsniedz pieļaujamos normatīvus un neietekmē apkārtējās būves.

Kādos laika posmos tiks īstenota būvniecība?

Neskatoties uz to, ka saskaņā ar darba organizācijas projektu, kas ir daļa no mūsu tehniskā projekta un ir apstiprināts Rīgas pilsētas būvvaldē, būvdarbi var tikt veikti visas nedēļas ietvaros, no plkst. 7.00 līdz 21.00, tomēr pāļu dzīšanas darbi Maskavas ielā 257 noritēs no pirmdienas līdz sestdienai, laika posmā no 8.00 līdz 20.00.

Vai un kā ir plānots samazināt putekļu daudzumu un to ietekmi uz vietējo apkaimi?

Ņemot vērā tiesību aktus saistībā ar vides jautājumiem un BREAAM sertifikācijas kritēriju īstenošanu, kas nodrošina augstāku standartu ieviešanu nekā likumdošanā tas ir noteikts, būvdarbu veicēji centīsies ierobežot putekļu daudzumu cik vien tas ir iespējams. Rūpējoties par vidi un apkārtējiem iedzīvotājiem, būvdarbi tiks īstenoti draudzīgā un saudzīgā veidā.

Vai būvniecības laikā būs apgrūtināta piekļuve apkārtesošajām dzīvojamām mājām?

Tā kā būvdarbi netiks īstenoti ārpus būvlaukuma, piekļuvei vietējo iedzīvotāju mājām nevajadzētu būt traucētai.

Vai būvniecības laikā tiks garantēta garāmgājēju drošība?

Būvlaukums ir pilnībā nožogots un tiek īstenotas visas juridiskās prasības attiecībā uz drošību. Mēs īpaši pievēršam uzmanību celtniecības un celtniecības laukuma pārvaldības risinājumu ieviešanai videi draudzīgā un sociāli atbildīgā veidā, tāpēc būvniecību veicam saskaņā ar pasaulē vadošo ēku vides novērtēšanas metodoloģiju – BREEAM sertifikāta kvalitātes kritērijiem. Šāda veida kvalitātes kritēriji nodrošina augstas prasības būvlaukuma pārvaldei, tādējādi īstenojam būvdarbus pēc ievērojami augstākiem kvalitātes standartiem nekā likumā tas ir noteikts.

Vai “Akropole” attīstītājiem ir kādi risinājumi apkārtējās transporta plūsmas uzlabošanai?

Mums ir svarīgi, lai daudzfunkcionālā tirdzniecības centra "Akropole" apkārtnē satiksme tiktu uzlabota, tādēļ īstenosim dažādus uzlabojumus infrastruktūras attīstībai. Mēs veiksim rūpīgi pārdomātu iekšējās teritorijas būvniecību, Salaspils ielas, autobusu pieturu un tramvaja sliežu rekonstrukciju. Lai būtu ērtāk piekļūt tirdzniecības centram, mēs īstenosim arī estakādes būvniecību Maskavas ielā, kā arī Maskavas ielas pārbūvi "Akropoles" apkārtnē. Šādi risinājumi būtiski uzlabos transporta plūsmu vietējā apkārtnē.

Neatradāt sev interesējošo jautājumu? Droši iesūtiet to mums:

 
Paldies, mēs ar Jums sazināsimies!